[zamknij] Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

RODO

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1. Wobec zebrania danych osobowych Klienta zawartych w Umowie, Organizator, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej ''Ustawą o ochronie danych osobowych''), tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powierzanych danych osobowych, informuje Klienta, że:
A) siedzibą Administratora jest adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 5,
B) dane zostały zebrane w celu realizacji przepisów prawa oraz w celu zawarcia i realizacji Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Umowy. Administrator stosuje zasadę minimalizacji przy zbieraniu danych niezbędnych do wykonania Umowy. Administrator informuje, że dane osobowe nie będę wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
C) przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień Umowy (tacy jak: przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wspierające procesy księgowe, podmioty świadczące usługi informatyczne), podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce jak i za granicą.

2. Klientowi oraz innym uczestnikom imprezy zgłoszonym przez Klienta lub jego pełnomocnika przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do:
A) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez ich usunięcie (chyba że środki techniczne Administratora uniemożliwiają ich usunięcie),
B) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

3. Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych danych tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych i podatkowych. Po tym okresie dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

statystyka